Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Bir kișiyi arama

background image

Bir kișiyi arama
Arkadașlarınızı telefonunuza kișiler șeklinde kaydederek kolay ve hızlı bir șekilde

arayabilirsiniz.
1. > seçeneğine dokunun.

2. Kartvizitin birden fazla numarası olması durumunda, kartvizite ve numaraya dokunun.

İpucu: Arkadașınızın sesi çok yüksek veya alçak mı geliyor? Ses düzeyini değiştirmek için

telefonun yanındaki ses seviyesi tuşlarına basın.
İpucu: Diğer kișilerin konușmayı duymasını mı istiyorsunuz? Hoparlör seçeneğine

dokunun.
İpucu: Telefonunuz çift SIM'li ise, arama için kullanılacak SIM'i seçebilirsiniz. Kişiler >

KİŞİLER öğesine ve bir kişiye dokunarak SIM 1 ya da SIM 2 öğesine dokunun. Çift SIM

özelliği bazı telefonlar tarafından desteklenmez. Kullanılabilirlik için

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures adresini ziyaret edin.

Telefon numarasını arama

> Arama tuşları öğesine dokunun. Telefon numarasını yazıp Ara öğesine dokunun.

Uluslararası aramalarda kullanılan + karakterini girmek için şu öğeye dokunup bekleyin: 0.
Arama geçmișinizi bulma

Bir arama kaydını bulmak için, > Geçmiş > öğesine dokunup kişinin adını veya telefon

numarasını yazın.
Arama kaydını silme

Arama kaydını silmek için > Geçmiş öğesine dokunun, çağrı kaydına dokunup bekleyin

ve Sil öğesine dokunun.
Bir telefon numarasını kopyalama ve yapıștırma

Başlangıç ekranında Kişiler öğesine ve bir kartvizite dokunun. Telefon numarasına dokunup

bekleyin, Kopyala seçeneğine dokunun ve bir metin kutusunda seçeneğine dokunun.

© 2016 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır.

62