Microsoft Lumia 650 Dual SIM - การเปิด​บริการ​ข้อมูล​ที่ตั้ง

background image

การเปิดบริการข้อมูลที่ตั้ง

ใช ้ แผนที่ เพื่อค ้นหาตําแหน่งที่คุณอยู่ และบันทึกตําแหน่งลงในภาพถ่ายที่คุณถ่าย แอพบางรายการสามารถ

ใช ้ข้อมูลตําแหน่งของคุณเพื่อมอบบริการเสริมที่หลากหลายมากขึ้น
1. ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > ความเป็นส่วนตัว > ตําแหน่งที่ตั้ง

2. สลับ ตําแหน่งที่ตั้ง ไปที่ เปิด

เคล็ดลับ: คุณสามารถกําหนดรายการแอพที่สามารถใช ้ตําหแน่งของคุณได้ ในส่วน เลือกแอปที่

สามารถใช้ตําแหน่งที่ตั้งของคุณแตะที่แอพที่ต้องการ