Microsoft Lumia 650 Dual SIM - นำทาง​ภายในแอพ

background image

นําทางภายในแอพ

แอพของคุณมีอะไรๆ มากกว่าที่เห็น หากต้องการดูมุมมองเพิ่มเติมในแอพ ให้ปัดไปทางซ ้าย หากต้องการ

ค้นพบการดําเนินการเพิ่มเติม ให้ใช ้เมนูตัวเลือก
ในแอพส่วนมาก หากต้องการไปยังมุมมองอื่น ให้ปัดไปทางซ ้าย

เคล็ดลับ: คุณสามารถแตะส่วนหัวของแท็บที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อสลับระหว่างมุมมองต่างๆ

ดูตัวเลือกเพิ่มเติมในแอพ

แตะ หรือ
ในเมนูตัวเลือก คุณสามารถดูการตั้งค่าและการดําเนินการเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงเป็นไอคอนได้

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

14