Microsoft Lumia 650 Dual SIM - การอัพเดต​ข่าวสาร

background image

การอัพเดตข่าวสาร
ดูข่าวล่าสุดจากแหล่งข่าวโปรดของคุณ

© 2016 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

97

background image

1. แตะ ข่าว

2. ในการเพิ่มหัวข้อที่คุณสนใจ ให้แตะ > ความสนใจ เลือกหมวดหมู่และแตะ บนหัวข้อที่คุณต้องการ

เพิ่ม

เคล็ดลับ: ในการค้นหาหัวข้อ ให้แตะ

ทีนี้คุณก็สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกไว้ในมุมมอง ข่าวของฉัน

เคล็ดลับ: ต้องการให้หัวข้อที่สําคัญที่สุดของคุณอยู่ด้านบนของรายการหรือไม่ แตะ >

ความสนใจ > ความสนใจของฉัน แตะค้างไว้ที่ บนหัวข้อที่คุณต้องการย้าย แล้วลากไปวาง

ไว้ในตําแหน่งใหม่

แอพและบริการบางอย่างอาจใช ้ไม่ได้ในบางประเทศหรือบางภูมิภาค หรือมีเนื้อหาในภาษาของคุณ