Microsoft Lumia 650 Dual SIM - การตั้ง​ค่าบัญชี​สื่อทาง​สังคม

background image

การตั้งค่าบัญชีสื่อทางสังคม
ตั้งค่าบัญชีบริการเครือข่ายสังคมของคุณ
แตะแอพสื่อทางสังคมที่ต้องการเพื่อลงชื่อเข้าใช ้ เช่น Facebook แล ้วทําตามคําแนะนําที่ปรากฏ
ในการดาวน์โหลดแอพสื่อทางสังคมเพิ่มเติม ให้แตะ Store

เคล็ดลับ: เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช ้บัญชี รายชื่อในบัญชีจะถูกนําเข้าโดยอัตโนมัติ ในการเลือกว่าจะให้บัญชี

ใดปรากฏในรายชื่อผู้ติดต่อ บนหน้าจอเริ่มต้น ให้แตะ ผู้คน > > การตั้งค่า > กรองรายชื่อ