Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Lägg till eller ta bort ett e-postkonto

background image

Lägg till eller ta bort ett e-postkonto
Använder du olika e-postadresser för arbetet och privat bruk? Inga problem! Du kan lägga till

olika konton i telefonens Outlook-inkorg.
Lägg till ditt första konto

Du måste vara ansluten till internet för att kunna ställa in e-post i telefonen.

© 2016 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

77

background image

Om du är inloggad på ditt Microsoft-konto läggs den associerade Outlook-brevlådan till

automatiskt.
1. Tryck på Outlook E-post.

2. Tryck på Kom igång > Lägg till konto.

3. Välj din kontotyp och logga in.

4. När du har lagt till alla dina konton trycker du på Klart.

Tips! Beroende på ditt e-postkonto kan du också synkronisera andra objekt än bara e-

postmeddelanden till telefonen, till exempel kontakter och kalendern.

Om telefonen inte hittar dina e-postinställningar kan du använda avancerat. Då behöver du

veta vilken typ e-postkontot är och adresserna till servrarna för inkommande och utgående

e-post. Du kan få den här informationen från din e-postleverantör.
Gå till support.microsoft.com och bläddra till instruktionerna för Windows-telefoner för mer

information om hur du konfigurerar olika e-postkonton.
Lägg till ett konto senare

Tryck på Outlook E-post > > Konton > Lägg till konto och kontotypen och logga

in.

Tips! Välj Exchange som ditt konto, ange din e-postadress till arbetet och lösenord och

tryck på Logga in för att lägga till din Exchange-e-post för arbetet, kontakter och

kalender i telefonen.

Ditt nya konto är tillagt i din Outlook-inkorg.
Ta bort ett konto

Tryck på Outlook E-post > > Konton och kontot du vill ta bort.
Du kan inte ta bort Outlook-inkorgen som är associerad med ditt Microsoft-konto. Du måste

återställa telefonen om du vill ta bort inkorgen (till exempel om du ska sälja telefonen). Se till

att du säkerhetskopierar allt du behöver till ditt Microsoft-konto innan återställningen.