Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Öppna e-post från startsidan

background image

Öppna e-post från startsidan
Via de levande e-postpanelerna kan du öppna e-postmeddelanden direkt från startsidan.
På panelerna kan du se antalet olästa meddelanden och om du har fått nya meddelanden.

Du kan fästa flera postlådor på startsidan. Du kan till exempel ha en e-postpanel för jobbet

och en annan för privat e-post.
1. Tryck på Outlook E-post > .

2. Tryck och håll ned på kontot du vill fästa på startsidan och tryck på Fäst på Start.
Din brevlåda visas som en ny panel på startsidan. Tryck på panelen om du vill läsa e-posten.