Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Växla mellan vyer och appar

background image

Växla mellan vyer och appar
Alla dina appar visas inte på startsidan. Svep till appmenyn för att hitta alla appar. Eller kolla

vad som redan körs på telefonen och växla mellan apparna.
Om du vill se alla apparna på din telefon går du till startsidan och sveper åt vänster. Svep åt

höger om du vill återgå till startsidan.

© 2016 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

23

background image

Tips! Om du vill hitta en app snabbt trycker du på valfri bokstav i appmenyn och trycker

sedan på den första bokstaven eller tecknet för den app du vill ha i den meny som visas.

Visa, växla mellan och stänga öppna appar

Tryck och håll ned bakåtknappen om du vill visa de öppna apparna. Tryck på önskad app

för att växla till en app. Om du vill stänga de appar du inte längre behöver trycker du på i

det övre högra hörnet i appen.

Navigera i inställningsmenyn

Svep ned från skärmens övre kant och tryck på Alla inställningar. Tryck på valfri

inställningsgrupptitel och välj önskad grupp för att gå till en inställningsgrupp. För att söka

efter en specifik inställning, tryck på sökfältet högst upp på skärmen och börja skriv namnet

på inställningen.

© 2016 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

24