Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Enostavna uporaba telefona

background image

Enostavna uporaba telefona
Povečajte pisavo in spremenite ločljivost zaslona. Telefon lahko uporabljate tudi z besedilnim

telefonom.
Spreminjanje velikosti pisave
1.
Podrsnite navzdol z vrha zaslona in tapnite Vse nastavitve > Središče za

dostopnost.

2. Tapnite Več možnosti in povlecite drsnik Spreminjanje velikosti besedila.
Vklop visokega kontrasta

Podrsnite navzdol z vrha zaslona, tapnite Vse nastavitve > Središče za dostopnost >

Visok kontrast in nastavite Visok kontrast na Vklopljeno .
Povečava zaslona

Podrsnite navzdol z vrha zaslona, tapnite Vse nastavitve > Središče za dostopnost >

Lupa in nastavite Lupa na Vklopljeno . Če želite povečati zaslon, dvakrat tapnite zaslon z

dvema prstoma. Ko uporabljate lupo, se po zaslonu premikajte z dvema prstoma. Če želite

izklopiti povečavo, dvakrat tapnite zaslon z dvema prstoma.

© 2016 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

44

background image

Uporaba telefona z besedilnim telefonom

Podrsnite navzdol z vrha zaslona, tapnite Vse nastavitve > Središče za dostopnost >

Več možnosti in nastavite Način besedilnega telefona na Polno.
Načini besedilnega telefona, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na ponudnika omrežnih

storitev.