Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona

background image

Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona
Z aktivnimi ploščicami za e-pošto lahko odprete e-pošto neposredno z začetnega zaslona.
Na ploščicah vidite število neprebranih e-poštnih sporočil in ali ste prejeli novo e-poštno

sporočilo.

Na začetni zaslon lahko pripnete več nabiralnikov. Eno ploščico lahko na primer namenite

službeni e-pošti, drugo pa osebni.
1. Tapnite Pošta Outlook > .

2. Tapnite in pridržite račun, ki ga želite pripeti na začetni zaslon, nato pa tapnite Pripni na

začetni zaslon.
Nabiralnik se prikaže na začetnem zaslonu kot nova ploščica. Če želite prebrati e-pošto,

tapnite ploščico.