Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Používanie telefónu s ľahkosťou

background image

Používanie telefónu s ľahkosťou
Zväčšite si písmo a zjednodušte zobrazovanie na obrazovke. Telefón môžete používať aj

s ďalekopisom (zariadením TTY alebo TDD).
Zmena veľkosti písma
1.
Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Zjednodušenie prístupu.

2. Ťuknite na položku Ďalšie možnosti a posuňte jazdec Šírka textu.
Zapnutie vysokého kontrastu

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Vysoký kontrast a prepnite položku Vysoký

kontrast na možnosť Zapnuté .

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

45

background image

Zväčšenie obrazovky

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Zväčšovacie sklo a prepnite položku Lupa na

možnosť Zapnuté . Ak chcete zväčšiť obrazovku, dvoma prstami na ňu dvakrát ťuknite. Pri

používaní lupy sa po obrazovke pohybujte dvoma prstami. Lupu zavriete tak, že dvoma

prstami dvakrát ťuknete na obrazovku.

Používanie telefónu so zariadením TTY alebo TDD

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Ďalšie možnosti a prepnite položku Režim

TTY na možnosť Úplné.
Dostupné režimy TTY sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa sieťových služieb.