Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Zobrazenie viacerých dlaždíc na domovskej obrazovke

background image

Zobrazenie viacerých dlaždíc na domovskej obrazovke
Majte k dispozícii viac aplikácií s prehľadom – pridajte ešte jeden stĺpec dlaždíc na domovskú

obrazovku. Alebo stĺpec odoberte, aby ste lepšie videli dlaždice na domovskej obrazovke.
Počet stĺpcov na vašej domovskej obrazovke závisí od telefónu.
Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Prispôsobenie > Štart a prepnite položku Zobraziť ďalšie dlaždice na

možnosť Zapnuté alebo Vypnuté .
Teraz môžete podľa potreby meniť veľkosť dlaždíc alebo ich presúvať.