Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Prispôsobenie obrazovky uzamknutia

background image

Prispôsobenie obrazovky uzamknutia
Zmeňte obrazovku uzamknutia podľa svojich predstáv. Môžete si napríklad uložiť na pozadie

svoju obľúbenú fotografiu.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

39

background image

Pridanie fotografie v pozadí

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Prispôsobenie > Obrazovka uzamknutia. Prepnite položku Pozadie na

možnosť Môj obrázok a ťuknite na položku Prehľadávať. Vyberte fotografiu, upravte ju tak,

aby ste dosiahli čo najlepší možný vzhľad, a ťuknite na položku .
Zmena fotografie v pozadí

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Prispôsobenie > Obrazovka uzamknutia. Ťuknite na položku

Prehľadávať, vyberte fotografiu, upravte ju tak, aby ste dosiahli čo najlepší možný vzhľad,

a ťuknite na položku .

Tip: Na obrazovke uzamknutia si môžete vybrať aj aplikáciu na zobrazovanie informácií,

alebo nechať aplikáciu Bing náhodne vyberať fotografie. Jednoducho zmeňte

nastavenie obrazovky Pozadie podľa vašich predstáv.

Určite, ktorá aplikácie bude zobrazovať upozornenia na obrazovke uzamknutia

Môžete sa rozhodnúť, ktoré oznámenia aplikácií, ako sú zmeškané hovory alebo nové správy,

sa majú zobrazovať na obrazovke uzamknutia. Ak chcete vybrať aplikáciu, ktorej podrobný

stav sa má zobrazovať na obrazovke uzamknutia, potiahnite prstom nadol z hornej časti

obrazovky, ťuknite na položku Všetky nastavenia > Prispôsobenie > Obrazovka

uzamknutia a v rámci položky Vyberte aplikáciu, ktorej podrobný stav sa má

zobrazovať vyberte aplikáciu. Ak chcete vybrať aplikáciu, ktorej stručné informácie o stave

sa majú zobrazovať, v rámci položky Vyberte aplikácie, ktorých stručné informácie o stave

sa majú zobrazovať ťuknite na jednu zo zástupných ikon a vyberte aplikáciu.

Príklad: Ak vyberiete podrobný stav Správy, na obrazovke uzamknutia si môžete prečítať

nové správy a zobraziť podrobné informácie o nich. Ak si vyberiete stručné informácie

o stave, upozornenia na obrazovke uzamknutia budú obsahovať len údaj o počte

neprečítaných správ.

Zobrazovanie interpreta pri prehrávaní hudby

Stlačte tlačidlo hlasitosti na boku telefónu.