Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Prispôsobenie domovskej obrazovky

background image

Prispôsobenie domovskej obrazovky
Domovskú obrazovku si môžete prispôsobiť podľa svojich predstáv vybratím fotografie na

pozadí a pripnutím obľúbených aplikácií a ďalšieho obsahu. Pomocou dynamických dlaždíc

môžete priamo na domovskej obrazovke zobraziť najnovšie správy, predpoveď počasia,

finančné informácie a ďalší obsah bez toho, aby ste museli otvárať príslušnú aplikáciu.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

36

background image

Pridanie fotografie v pozadí
1.
Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Prispôsobenie > Štart.

2. Položku Pozadie prepnite na možnosť Moje obrázky a ťuknite na tlačidlo Prehľadávať.

3. Ťuknite na fotografiu, orežte ju podľa svojich požiadaviek a ťuknite na položku .

4. Položku Vybrať štýl prepnite na možnosť Obrázok dlaždice alebo Obrázok na celú

obrazovku.

Tip: Ak zmeníte nastavenie štýlu na možnosť Obrázok na celú obrazovku, môžete zmeniť

priehľadnosť dlaždíc. Jednoducho posuňte jazdec Priehľadnosť dlaždice.

Zmena farby dlaždíc

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Prispôsobenie > Farby a na farbu.

Tip: Ak máte v telefóne nastavené konto Microsoft, môžete zdieľať svoju farebnú

schému, pozadie a ďalšie nastavenia na všetkých svojich zariadeniach so systémom

Windows. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku

Všetky nastavenia > Kontá > Synchronizácia nastavení a položku Nastavenia

synchronizácie prepnite na možnosť Zapnuté . Potom prepnite položku Motív na

možnosť Zapnuté .

Presunutie dlaždice

Ťuknite na príslušnú dlaždicu a podržte, zachyťte a presuňte ju do nového umiestnenia

a potom ťuknite na obrazovku.

Zmena veľkosti alebo zrušenie pripnutia dlaždice

Ak chcete zmeniť veľkosť dlaždice, ťuknite na ňu a podržte a potom ťuknite na ikonu šípky.
Dlaždice môžu byť malé, stredne veľké alebo široké. Čím väčšia dlaždica, tým viac informácií

môže zobraziť.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

37

background image

Ak chcete zrušiť pripnutie dlaždice, ťuknite na ňu a podržte a potom ťuknite na položku .

Dlaždice sú zástupcami aplikácií. Ak zrušíte pripnutie dlaždice, aplikácia sa z vášho telefónu

neodstráni.
Zoskupiť dlaždice do zložiek

Ťuknite na príslušnú dlaždicu a podržte, zachyťte a presuňte ju do hornej časti dlaždice alebo

priečinky, s ktorou ju chcete zoskupiť. Ak chcete otvoriť aplikáciu z priečinka, ťuknite naň a

potom ťuknite na požadovanú aplikáciu. Ak chcete zmeniť názov priečinka, ťuknite na názov

a podržte na ňom prst. Potom zadajte požadovaný názov. Ak chcete priečinok odstrániť, zrušte

pripnutie dlaždice v ňom.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

38

background image

Pripnutie aplikácie

Potiahnutím prstom doľava prejdite do ponuky aplikácií, ťuknite na aplikáciu a podržte ju

a potom ťuknite na položku Pripnúť na obrazovku Štart.
Pripnutie kontaktu

Ťuknite na položku Ľudia, ťuknite na kontakt a podržte. Potom ťuknite na položku Pripnúť

na obrazovku Štart.
Po pripnutí kontaktov sa na dlaždici budú zobrazovať aktualizácie ich informačných kanálov

a budete im môcť zavolať priamo z domovskej obrazovky.