Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Prezrite si aplikácie na SIM karte

background image

Prezrite si aplikácie na SIM karte

Ak vám poskytovateľ služieb dal aplikácie na SIM kartu, uvádzame postup, ako ich nájdete.
1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Siete a bezdrôtové > Mobilná sieť a SIM.

2. V ponuke SIM karta ťuknite na položku Nastavenia SIM karty. Ak máte telefón, ktorý

podporuje dve SIM karty, ťuknite na položku Nastavenia SIM karty 1 alebo Nastavenia SIM

karty 2.

3. Ťuknite na položku SIM aplikácie.