Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Riešenie problémov obchodu

background image

Riešenie problémov obchodu
Ak si nemôžete stiahnuť hru
• Skontrolujte, či máte zapnuté mobilné dátové pripojenie alebo pripojenie Wi-Fi.
• Aplikácia, ktorú si chcete stiahnuť, si môže vyžadovať viac pamäte, než máte vo svojom

telefóne. Pokúste sa uvoľniť určitý priestor odinštalovaním aplikácií alebo odstránením

iných dát, ako napríklad fotografií.

• Na sťahovanie veľkých súborov používajte len pripojenie k sieti Wi-Fi.
• Ak máte v telefóne nastavenú službu My Family, môže vám to zabrániť stiahnuť niektoré

aplikácie.

• Skontrolujte, či je správne nastavený čas a dátum.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

66