Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Ukladanie fotografií a iného obsahu do služby OneDrive

background image

Ukladanie fotografií a iného obsahu do služby OneDrive

Súbory uložené v telefóne môžete preniesť do služby OneDrive, kde k nim budete mať

jednoduchší prístup z telefónu, tabletu alebo počítača.
Na pripojenie k službe OneDrive potrebujete konto Microsoft.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

34

background image

V rámci predvoleného nastavenia telefón pošle vaše budúce fotografie alebo videá do služby

OneDrive automaticky. Ak si chcete uložiť skôr nasnímané fotografie do služby OneDrive,

pošlite ich manuálne.

Manuálne posielanie fotografie do služby OneDrive
1.
Ťuknite na položku OneDrive.

2. Ťuknite na položku > Fotografie, vyberte fotografiu, ktorú chcete postať, a ťuknite

na položku .
Zapnutie automatického posielania

Ťuknite na položku OneDrive > > Nastavenie > Nahrávanie z fotoaparátu

a prepnite položku Nahrávanie z fotoaparátu na možnosť .
Uloženie súboru do služby OneDrive

Ťuknite na položku OneDrive > > Toto zariadenie, vyberte si súbor, ktorý chcete

poslať, a ťuknite na položku .
Pri práci s dokumentmi programov Word, Excel alebo PowerPoint sa vaše súbory uložia

automaticky do služby OneDrive. Môžete pokračovať v práci na dokumente priamo tam, kde

ste prestali, na ľubovoľnom zariadení pripojenom prostredníctvom konta Microsoft – stačí ho

otvoriť zo služby OneDrive.

Tip: Môžete posielať tiež súbory uložené na pamäťovej karte. Ťuknite na OneDrive >

> SD karta a vyberte si súbor, ktorý chcete poslať. Niektoré telefóny nepodporujú

pamäťovú kartu. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

Uloženie súboru zo služby OneDrive späť do telefónu

Ťuknite na položku OneDrive, prejdite na priečinok, v ktorom sa súbor nachádza, a ťuknite

na položku . Vyberte si súbor, ktorý chcete stiahnuť, ťuknite na položku a súbor uložte

do požadovaného priečinka.
Svoje stiahnuté súbory môžete jednoducho nájsť pomocou aplikácie Prieskumník.