Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Prepínanie medzi zobrazeniami kalendára

background image

Prepínanie medzi zobrazeniami kalendára
Prezerajte si kalendár v rozličných zobrazeniach a získajte denný alebo mesačný prehľad

o plánovaných činnostiach.
1. Ťuknite na položku Outlook Kalendár > .

2. Ak chcete zobraziť svoj denný plán hodinu po hodine, ťuknite na .

3. Plán na celý týždeň zobrazíte ťuknutím na .

4. Ak chcete zobraziť len dni s udalosťami, ťuknite na položku .

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

59

background image

5. Ak sa chcete vrátiť späť na dnešný deň, ťuknite na .
Zapnutie a vypnutie čísel týždňov

Ťuknite na položku Outlook Kalendár > > Nastavenia > Nastavenia kalendára

a potom ťuknutím na otvorte ponuku čísel týždňov a ťuknite na požadovanú možnosť.