Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Používanie stopiek

background image

Používanie stopiek
Pomocou stopiek zistite, ako sa zlepšujete na bežeckej trati.
1. Ťuknite na položku Budíky a hodiny > Stopky > .

2. Ak chcete uložiť čas na kolo alebo medzičas, ťuknite na položku .

Tip: Chcete sa priateľovi pochváliť vaším novým osobným rekordom? Ak sa s ním chcete

podeliť o svoj čas, ťuknite na položku a vyberte spôsob, akým svoj čas chcete zdieľať.

Zobrazenie stopiek na celom displeji

Ťuknite na položku . Ak sa chcete vrátiť späť na normálne zobrazenie, ťuknite na položku

.