Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Manuálna aktualizácia času a dátumu

background image

Manuálna aktualizácia času a dátumu
Ak nechcete, aby telefón automaticky aktualizoval čas a dátum, môžete ich nastaviť manuálne.
1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Čas a jazyk > Dátum a čas.

2. Prepnite položku Automatické nastavenie dátumu a času na možnosť Vypnuté

a upravte čas a dátum.

3. Prepnite položku Automaticky nastaviť časové pásmo na možnosť Vypnuté a zmeňte

nastavenie pre položku Časové pásmo.

Tip: Ak chcete zmeniť spôsob zobrazovania dátumov, potiahnite prstom nadol z hornej

časti obrazovky, ťuknite na položku Všetky nastavenia > Čas a jazyk > Oblasť >

Regionálne nastavenia, vyberte svoju oblasť a reštartujte telefón.

Zmena času na 24-hod. formát

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Čas a jazyk > Dátum a čas. Prepnite položku 24-hodinový formát na

možnosť Zapnuté .
Automatická aktualizácia času a dátumu

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Čas a jazyk > Dátum a čas. Prepnite položku Automatické nastavenie

dátumu a času na možnosť Zapnuté .
Automatická aktualizácia časového pásma pri cestách do zahraničia

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Čas a jazyk > Dátum a čas. Prepnite položku Automaticky nastaviť časové

pásmo na možnosť Zapnuté .