Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Nastavenie služby Cortana

background image

Nastavenie služby Cortana
Povedzte asistentke Cortane niečo o sebe, aby vám mohla lepšie pomôcť a nájsť to, čo hľadáte.
Hlasová asistentka Cortana nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch a jazykoch. Informácie

o podporovaných regiónoch a jazykoch nájdete na lokalite www.microsoft.com/mobile/

support/cortanaregions.
Musíte mať konto Microsoft, aby ste sa mohli používať službu Cortana.
1. Ťuknite na tlačidlo vyhľadávania .

2. Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.
Ak chcete nastavenia zmeniť neskôr, ťuknite na tlačidlo vyhľadávania a ťuknite na položku

> Poznámkový blok > NASTAVENIA.

Inštalácia hlasu v danom jazyku

V závislosti od regiónu a verzie služby Cortana si na používanie služby Cortana možno budete

musieť stiahnuť a nainštalovať príslušný hlas v danom jazyku. Potiahnite prstom nadol z hornej

časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky nastavenia > Čas a jazyk > Reč. Ťuknite

na položku Pridajte jazyk a pri inštalácii požadovaného jazyka postupujte podľa pokynov.
Po nainštalovaní jazyka bude možno potrebné telefón reštartovať.