Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Získanie novej hry

background image

Získanie novej hry
Ak si v telefóne chcete stiahnuť a nainštalovať nové hry, prejdite do služby Obchod.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

110

background image

1. Ťuknite na položky Obchod > > Hry.

2. Prezrite si výber a ťuknite na požadovanú hru.

3. Ak je pri danej hre uvedená cena alebo ak hra ponúka skúšobnú verziu zdarma, ťuknite na

položku Skúšobná verzia zdarma a môžete si ju na obmedzený čas bezplatne vyskúšať. Ak

je položka bezplatná, ťuknite na možnosť Zdarma.

Tip: Ak chcete odinštalovať niektorú hru, na domovskej obrazovke potiahnite prstom

doľava na ponuku aplikácií a ťuknite a podržte požadovanú hru a potom ťuknite na

položku Odinštalovať.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových

služieb.
Výber obsahu, ktorý môžu sťahovať deti

Ak vaše dieťa vlastní telefón s operačným systémom Windows Phone 8.1 alebo Windows 10

Mobile, môžete na správu stiahnutých hier a aplikácií, ako aj príslušných nastavení, použiť

webovú službu My Family. Ak chcete nastaviť službu My Family, prejdite na webovú stránku

account.microsoft.com/family, prihláste sa do vášho konta Microsoft a e-mailové konto

vášho dieťaťa pridajte do lokality My Family poslaním pozvánky na jeho e-mailovú adresu.

Keď vaše dieťa pozvanie prijme, môžete meniť nastavenia jeho konta.

Do skupiny My Family na webovej stránke služby My Family môžete pridať ďalšieho rodiča.

Obidvaja rodičia môžu spravovať nastavenia pre dieťa, ale nemôžu si meniť svoje nastavenia

navzájom.
Môžete si vybrať, aké typy hier môže vaše dieťa vidieť a ktoré aplikácie a hry môže sťahovať.

Prihláste sa do svojho konta My Family a zmeňte nastavenia pre svoje dieťa. Svojmu dieťaťu

tiež môžete zabrániť sťahovať akékoľvek aplikácie alebo hry.
Ak má vaše dieťa 12 alebo menej rokov, môže sa vyžadovať, aby ste pridali údaje o platnej

kreditnej karte na dôkaz toho, že ste dospelá osoba. Na kreditnú kartu sa neúčtujú žiadne

poplatky a číslo kreditnej karty sa neukladá. Zákonný vek dospelej osoby sa líši podľa krajiny

a regiónu.
Ďalšie nastavenia služby My Family nájdete na stránke account.microsoft.com/family.
Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Viac informácií o dostupnosti funkcií a

služieb nájdete na lokalite support.microsoft.com, kde si prezrite pokyny pre telefóny so

systémom Windows.
Dostupnosť aplikácií a hier môže závisieť od veku vášho dieťaťa.
V niektorých krajinách alebo oblastiach, kde sú dostupné telefóny so systémom Windows,

služba Xbox nepodporuje detské kontá.