Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Uloženie rozhlasovej stanice

background image

Uloženie rozhlasovej stanice
Uložte si obľúbené rozhlasové stanice, aby ste ich mohli neskôr jednoducho počúvať.
Niektoré telefóny nepodporujú FM rádio. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Ťuknite na položku FM rádio.

2. Ak chcete uložiť stanicu, ktorú práve počúvate, ťuknite na položku .
Zobrazenie zoznamu uložených staníc

Ťuknite na položku FM rádio > .
Odstránenie stanice zo zoznamu

Ťuknite na položku FM rádio > .