Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Sledujte svoju činnosť počas dňa

background image

Sledujte svoju činnosť počas dňa
Použite pohybový dátový senzor na sledovanie činností, ktoré počas dňa vykonáte. Napríklad

na sledovanie navštívených miest alebo počtu schodov, ktoré v ten teň absolvujete.
Na monitorovanie svojich denných aktivít použite aplikáciu Microsoft Health. Prípadne si

stiahnite inú fitnes aplikáciu zo služby Obchod a povoľte jej používať údaje sledovania pohybu

vášho telefónu. Niektoré telefóny nepodporujú údaje sledovania pohybu. Informácie

o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Ak chcete určitým aplikáciám, napríklad fitnes aplikáciám, povoliť prístup k vašim údajom

o polohe a údajom akcelerometra, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite

na položku Všetky nastavenia > Doplnky > Údaje o pohybe Lumia.

2. Prepnite položku Navštívené miesta na možnosť Zapnuté .
Váš telefón bude odteraz zhromažďovať údaje o miestach, ktoré navštívite, a trasách, ktoré

absolvujete.
Niektoré aplikácie a služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo regiónoch,

alebo ich obsah nemusí byť dostupný vo vašom jazyku.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

114