Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Prenos obsahu pomocou konta Microsoft

background image

Prenos obsahu pomocou konta Microsoft
Ak je váš predošlý telefón Lumia, najjednoduchším spôsobom prenosu kontaktov, kalendára

a textových správ do nového telefónu Lumia je konto Microsoft.
Presvedčte sa, či vo vašom starom telefóne a v novom telefóne Lumia máte nastavené konto

Microsoft.
1. Presvedčte sa, či ste si v predošlom telefóne zálohovali všetok obsah, ktorý chcete preniesť

do nového telefónu.
Ak chcete získať ďalšie informácie o postupe pri zálohovaní telefónu, prejdite na lokalitu

support.microsoft.com a pozrite si pokyny pre telefóny so systémom Windows.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

20

background image

2. Ak sa chcete v novom telefóne Lumia prihlásiť do svojho konta Microsoft, potiahnite prstom

nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Všetky nastavenia > Kontá > Váš

e-mail a kontá > Prihlásiť sa namiesto toho s kontom Microsoft a postupujte podľa

pokynov na obrazovke.
Zálohovaný obsah sa automaticky prenesie do nového telefónu Lumia.

Tip: Z predošlého telefónu môžete do nového telefónu Lumia prenášať aj fotografie,

videá a iné súbory. Vo svojom predošlom telefóne pridajte požadované súbory do služby

OneDrive.