Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Kopírovanie kontaktov pomocou pripojenia Bluetooth

background image

Kopírovanie kontaktov pomocou pripojenia Bluetooth
Majte svojich najbližších a najdrahších ihneď na dosah. Pomocou aplikácie Prenos mojich

dát môžete jednoducho skopírovať svoje kontakty.

Tip: Ak je váš predošlý telefón Lumia alebo ak ste si v minulosti zálohovali kontakty do

svojho konta Microsoft, na import kontaktov zo služby OneDrive sa stačí prihlásiť do

konta v telefóne. Importovanie kontaktov sa vykoná automaticky.

Váš predošlý telefón musí podporovať technológiu Bluetooth. Kontakty v predošlom telefóne

musia byť uložené v pamäti telefónu, nie na SIM karte.
1. Vo svojom predošlom telefóne zapnite funkciu Bluetooth a uistite sa, že telefón je viditeľný

pre ostatné zariadenia.

2. Vo svojom novom telefóne Lumia potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite

na položku a podržte ju, skontrolujte, či je zapnuté rozhranie Bluetooth, a spárujte telefón

Lumia s predošlým telefónom.

3. V novom telefóne ťuknite na položku Prenos mojich dát.

4. Ťuknite na položku pokračovať.

5. V zozname spárovaných zariadení vyberte svoj predošlý telefón a postupujte podľa

pokynov zobrazených v oboch telefónoch. V novom telefóne skontrolujte, či je začiarknuté

políčko Kontakty.
Ak sú vaše kontakty napísané v jazyku, ktorý nový telefón nepodporuje, kontaktné informácie

sa nemusia zobrazovať správne.
Ak chcete po skopírovaní kontaktov uvoľniť miesto v telefóne, odinštalujte aplikáciu Prenos

mojich dát.