Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Použitie bezpečného pripojenia VPN

background image

Použitie bezpečného pripojenia VPN

Na prístup k zdrojom vašej spoločnosti, napríklad do intranetu alebo firemnému e-mailu,

možno budete potrebovať pripojenie cez virtuálnu súkromnú sieť (VPN). Službu VPN môžete

používať aj na súkromné účely.
Podrobnosti o konfigurácii siete VPN vám poskytne administrátor IT vo vašej spoločnosti

alebo navštívte stránku Obchod, kde si môžete stiahnuť aplikáciu pre službu VPN a pozrieť

ďalšie informácie na tejto webovej stránke.
1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Siete a bezdrôtové > VPN.

2. Ak chcete pridať profil siete VPN, ťuknite na položku Pridať VPN pripojenie.

3. Napíšte informácie profilu podľa pokynov administrátora IT vo vašej spoločnosti alebo

služby VPN.
Telefón sa automaticky pripojí k sieti VPN, keď to bude potrebné.
Úprava profilu siete VPN

Ťuknite na profil a na položku Vlastnosti > Úprava a podľa potreby zmeňte informácie.
Odstránenie profilu siete VPN

Ťuknite na profil a na položku Odstránenie.