Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Správa súborov v telefóne

background image

Správa súborov v telefóne
Prostredníctvom aplikácie Prieskumník môžete jednoducho kontrolovať súbory v telefóne,

organizovať ich do priečinkov alebo odstrániť súbory, ktoré už nepotrebujete. Súbory môžete

spravovať v pamäti telefónu aj na pamäťovej karte.
Niektoré telefóny nepodporujú pamäťovú kartu. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Ťuknite na položku Prieskumník.

2. Ťuknite na položku Toto zariadenie a prejdite na požadovaný priečinok.

3. Ak chcete vyhľadať priečinok, v ktorom sa nachádzate, ťuknite na položku .

4. Spôsob usporiadania súborov alebo priečinkov zmeníte ťuknutím na aktuálnu metódu

zoraďovania (Názov, Veľkosť alebo Dátum) a výberom novej metódy.

5. Ak chcete rýchlo prejsť do predchádzajúceho priečinka, ťuknite na požadovaný priečinok

v ceste k súboru v hornej časti obrazovky.
Vytvorenie nového priečinka

Ťuknite na položku a napíšte názov.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

131

background image

Presunutie alebo skopírovanie súboru alebo priečinka do iného umiestnenia

Ťuknite na požadovaný súbor alebo priečinok, podržte na ňom prst a vyberte činnosť, ktorú

chcete vykonať.

Tip: Ak chcete naraz presunúť alebo kopírovať niekoľko súborov alebo priečinkov,

ťuknite na ikonu , vyberte požadované súbory alebo priečinky. Ťuknutím na ikonu

sa presunú alebo prekopírujú.

Zdieľanie súboru alebo priečinka

Ťuknite na ikonu , vyberte obsah, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na položku a vyberte

spôsob zdieľania.
Odstránenie súboru alebo priečinka

Ťuknite na , vyberte, čo chcete odstrániť, a ťuknite na .