Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Odosielanie obsahu pomocou pripojenia Bluetooth

background image

Odosielanie obsahu pomocou pripojenia Bluetooth
Keď sa chcete s priateľom podeliť o obsah alebo mu postať fotografie, ktoré ste nafotili,

využite pripojenie Bluetooth na odoslanie vašich súborov do kompatibilných zariadení.

Súčasne môžete použiť viac ako jedno pripojenie Bluetooth. Počas používania náhlavnej

súpravy Bluetooth môžete napríklad stále odosielať rôzne položky do iného zariadenia.
1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku a podržte na nej

prst.

2. Prepnite položku Stav na možnosť Zapnuté .

3. Ťuknite na , vyberte obsah, ktorý chcete odoslať, a potom ťuknite na položku >

Bluetooth.
Napríklad v aplikácii Fotografie ťuknite na , vyberte fotografiu a ťuknite na položku >

Bluetooth.
4. Ťuknite na zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Zobrazené sú zariadenia Bluetooth,

ktoré sú v dosahu.

5. Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód, ktorý si môžete

vymyslieť, sa musí zadať v obidvoch zariadeniach. V niektorých zariadeniach je prístupový kód

fixný. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke druhého zariadenia.
Prístupový kód sa používa len vtedy, keď sa k niektorému zariadeniu pripájate prvýkrát.
Umiestnenie prijatých súborov závisí od druhého zariadenia. Podrobnejšie informácie nájdete

v používateľskej príručke druhého zariadenia.
Ak je druhým zariadením tiež telefón Lumia, prijaté súbory sa uložia v aplikáciách, do ktorých

patria. Napríklad fotografie sa uložia v aplikácii Fotografie.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

127