Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Ochrana telefónu pomocou prihlasovacieho PIN kódu

background image

Ochrana telefónu pomocou prihlasovacieho PIN kódu
Nastavte si prihlasovací PIN kód. Zaistíte tak, že nik okrem vás neodblokuje váš telefón. Keď

si nastavíte prihlasovací PIN kód, váš telefón ho od vás bude žiadať pri zmene niektorých

nastavení zabezpečenia alebo nákupe aplikácie v službe Obchod namiesto hesla konta

Microsoft.
1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Kontá > Možnosti prihlásenia.

2. Prihlasovací PIN kód nastavíte tak, že v ponuke PIN ťuknete na položku Pridať.

3. Ak vás telefón požiada o heslo konta Microsoft, zadajte ho.

4. Zadajte PIN kód (najmenej 4 číslice).

5. V ponuke Vyžadovať prihlásenie nastavte časový limit, po ktorého uplynutí bude telefón

vyžadovať odomknutie zadaním prihlasovacieho PIN kódu.
Prihlasovací PIN kód bezpečne uschovajte a nenoste ho spolu s telefónom. Na svojom telefóne

si vytvorte konto Microsoft – ak konto máte a prihlasovací PIN kód zabudnete, PIN kód môžete

znova nastaviť na lokalite account.microsoft.com pomocou možnosti Lokalizovať telefón.

Ak prihlasovací PIN kód zabudnete a nepodarí sa vám ho žiadnym spôsobom obnoviť ani

znova nastaviť, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Môžu sa účtovať ďalšie

poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne. Ďalšie informácie vám poskytne

najbližšie centrum starostlivosti o zákazníkov alebo predajca telefónu.

Tip: Po nastavení prihlasovacieho PIN kódu v telefóne si môžete nastaviť funkciu

Windows Hello Beta. Umožňuje odblokovanie telefónu bez potreby zadávať PIN kód.

V ponuke Windows Hello (Beta), ťuknite na položku Nastaviť a postupujte podľa

pokynov zobrazených v telefóne. Niektoré telefóny nepodporujú funkciu Windows

Hello. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

134

background image

Zmena prihlasovacieho PIN kódu

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Kontá > Možnosti prihlásenia. V ponuke PIN ťuknite na položku Zmeniť.
Nastavenie automatického zablokovania telefónu pri nečinnosti

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Prispôsobenie > Obrazovka uzamknutia a v ponuke Časový limit

obrazovky vyberte časový limit, po uplynutí ktorého sa telefón automaticky zablokuje.
Odomknutie telefónu pomocou prihlasovacieho PIN kódu

Stlačte vypínač, zachyťte a presuňte obrazovku uzamknutia smerom nahor a zadajte

prihlasovací PIN kód.

Tip: V prípade, že ste si v telefóne nastavili funkciu Windows Hello Beta, odblokovanie

telefónu nevyžaduje zadanie prihlasovacieho PIN kódu. Stlačte vypínač, otočte si telefón

k tvári, pozrite sa priamo na obrazovku uzamknutia a počkajte, kým vás telefón

neidentifikuje. Niektoré telefóny nepodporujú funkciu Windows Hello. Informácie

o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.