Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Hľadanie strateného telefónu

background image

Hľadanie strateného telefónu
Na vyhľadanie telefónu a jeho zablokovanie alebo odstránenie údajov z telefónu na diaľku

(ak ste ho niekde zabudli alebo sa obávate, že vám ho ukradli) použite službu Lokalizovať

telefón.
V telefóne musíte mať konto Microsoft.
1. V počítači prejdite na lokalitu account.microsoft.com.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

137

background image

2. Prihláste sa pomocou rovnakého konta Microsoft ako v telefóne.

3. Zo zoznamu zariadení vyberte svoj telefón.
Môžete:
• vyhľadať telefón na mape,
• nastaviť telefón na zvonenie, hoci je zapnutý tichý režim,
• zablokovať telefón a nastaviť ho tak, aby zobrazoval kontaktné číslo a správu, a tak vám

mohol byť vrátený,

• na diaľku odstrániť všetky údaje z telefónu.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Tip: Nastavte telefón tak, aby po niekoľkých hodinách automaticky uložil informáciu

o polohe. Ak sa batéria telefónu úplne vybije, budete môcť zobraziť poslednú uloženú

informáciu o polohe. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku Všetky nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Lokalizovať

telefón.

Chráňte svoje dáta prostredníctvom šifrovania zariadenia

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Systém > Šifrovanie zariadenia a prepnite položku Šifrovanie

zariadenia na možnosť Zapnuté .
Ak ste si pri nastavovaní telefónu vybrali odporúčané nastavenia, šifrovanie zariadenia je

predvolene zapnuté. Po zapnutí šifrovanie zariadenia zabráni hackerom, aby získali prístup

k vašim dátam alebo k súborom, ktoré potrebujú na ukradnutie vašich hesiel.