Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Sťahovanie mapy do telefónu

background image

Sťahovanie mapy do telefónu

Nové mapy ulíc si do telefónu uložte ešte pred cestou, aby ste ich pri cestovaní mohli

prehliadať bez pripojenia k internetu.
Ak chcete sťahovať a aktualizovať mapy, zapnite Wi-Fi siete.
Ak máte v telefóne nedostatok pamäte, pravdepodobne budete musieť uložiť mapy na

pamäťovú kartu. Ťuknite na položku Mapy > > Nastavenia > Stiahnuť alebo

aktualizovať mapy a v ponuke Umiestnenie ukladacieho priestoru ťuknite na položku SD

karta. Niektoré telefóny nepodporujú pamäťovú kartu. Informácie o dostupnosti nájdete na

stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Ťuknite na položku Mapy > > Nastavenia > Stiahnuť alebo aktualizovať

mapy > Stiahnutie máp.

2. Vyberte krajinu alebo región.
Aktualizácia existujúcej mapy

Ak chcete mapy aktualizovať manuálne, ťuknite na položku Mapy > > Nastavenia >

Stiahnuť alebo aktualizovať mapy a v ponuke Aktualizácie máp ťuknite na položku

Vyhľadať.

Tip: V telefóne tiež môžete nastaviť automatickú aktualizáciu máp, keď je pripojený

k sieti Wi-Fi a nabíja sa. Ťuknite na položku Mapy > > Nastavenia > Stiahnuť

alebo aktualizovať mapy a v ponuke Aktualizácie máp prepnite položku

Automaticky aktualizovať mapy na možnosť Zapnuté .

Odstránenie mapy

Ťuknite na položku Mapy > > Nastavenia > Stiahnuť alebo aktualizovať mapy,

na mapu, ktorú chcete odstrániť, a potom na položku Odstrániť.