Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Metódy určovania polohy

background image

Metódy určovania polohy

V telefóne sa zobrazuje vaša poloha na mape pomocou satelitného systému určovania polohy,

siete Wi-Fi alebo určovania polohy na základe siete (identifikačného čísla bunky).
Dostupnosť, presnosť a úplnosť informácií o polohe závisia napríklad od vašej polohy, okolia

a zdrojov tretích strán, môžu však byť obmedzené. Informácie o polohe nemusia byť dostupné

napríklad vnútri budov alebo v podzemí. Informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti

s metódami určovania nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft.
Asistovaná služba GPS (A-GPS) a ďalšie zlepšenia systému GPS a GLONASS získavajú

informácie o polohe pomocou mobilnej siete a pomáhajú pri výpočte aktuálnej polohy.
Niektoré satelitné systémy na určovanie polohy môžu vyžadovať prenos malého množstva

dát cez mobilnú sieť. Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, napríklad pri cestovaní,

môžete mobilné dátové pripojenie vypnúť v nastaveniach telefónu.
Určovanie polohy prostredníctvom siete Wi-Fi zlepšuje presnosť polohy, keď nie sú k dispozícii

satelitné signály, najmä keď sa nachádzate vnútri budov alebo medzi vysokými budovami. Ak

sa nachádzate na mieste, kde je používanie siete Wi-Fi obmedzené, môžete sieť Wi-Fi vypnúť

v nastaveniach telefónu.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

97

background image

Upozornenie: Používanie siete Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. V EÚ

je napríklad vo vnútri budov povolené používať iba pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5 150

– 5 350 MHz a v USA a Kanade je povolené používať pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5,15

– 5,25 GHz. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

98