Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Práca s funkciou Continuum

background image

Práca s funkciou Continuum

Funkcia Continuum vám umožňuje pripojiť druhú obrazovku a telefón používať ako počítač.

Naraz môžete spustiť dokonca dve aplikácie – jednu na obrazovke telefónu a druhú

v zobrazení počítača na externom displeji.
Ťuknite na Continuum a podľa pokynov pripojte telefón k monitoru alebo televízoru.

Aplikácia Continuum zmení obrazovku telefónu na dotykovú klávesnicu s ovládacími prvkami

externého displeja. Ak chcete otvoriť alebo vybrať položku, ťuknite na ňu. Potiahnutím prstom

sa posúvajte.
Môžete tiež pripojiť myš a klávesnicu a použiť ich na klikanie na položky či písanie textu na

externom displeji (namiesto ťukania na obrazovku telefónu).
Počas pripojenia k dokovacej stanici Microsoft Display Dock sa váš telefón nabíja.
Niektoré telefóny nepodporujú funkciu Continuum. Informácie o dostupnosti nájdete na

stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Otvorenie aplikácie na externom displeji
1.
V zobrazení počítača na externom displeji ťuknite na .
Otvorí sa úvodná ponuka zhodná s domovskou obrazovkou vášho telefónu. Niektoré aplikácie

však môžu byť sivé. Znamená to, že ich nemožno spustiť v zobrazení počítača funkcie

Continuum.
2. Ťuknite na aplikáciu na domovskej obrazovke alebo v ponuke aplikácií.
Aplikácia je optimalizovaná na väčšiu veľkosť a rozlíšenie externého displeja.
Pokiaľ sa nachádzate v zobrazení aplikácie Continuum, prostredníctvom svojho telefónu

ovládate externý displej. Ak chcete telefón normálne používať, prejdite do iného zobrazenia.

Všetky aplikácie otvorené v zobrazení počítača ostanú otvorené.

Tip: Ak chcete rýchlo otvoriť aplikáciu Continuum, keď je aktivovaná táto funkcia, ťuknite

na stavový riadok v hornej časti obrazovky telefónu.

Osobitné ovládanie oboch displejov

Klávesnicu a myš pripojte pomocou dokovacej stanice Display Dock alebo bezdrôtovo

pomocou technológie Bluetooth.
Teraz môžete prostredníctvom myši a klávesnice ovládať zobrazenie počítača na externom

displeji a popritom na svojom telefóne vykonávať inú činnosť. Na väčšom displeji môžete

napríklad písať dokument v programe Word a v telefóne si popritom čítať správy.