Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Práca s aplikáciou Word

background image

Práca s aplikáciou Word

Vycibrite svoje dokumenty po ceste pomocou aplikácie Word.
Musíte mať konto Microsoft, aby ste mohli upravovať súbory.
Úprava existujúceho dokumentu
1.
Ťuknite na položku Word.

2. Ťuknite na položku

Prehľadávať a nájdite súbor programu Word, ktorý chcete upraviť.

3. Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, posuňte prstami od seba alebo k sebe.

4. Ak chcete zobraziť zlomy strán vo svojom dokumente, ťuknite na položku . Ak sa chcete

vrátiť zo zobrazenia na celú obrazovku, ťuknite na položku .
Program Word ukladá vaše súbory automaticky, preto to robiť nemusíte. Svoje súbory nájdete

v službe OneDrive.

Tip: Ak si chcete dokument uložiť do telefónu, ťuknite na položku > Uložiť, vyberte

umiestnenie súboru, ťuknite na , napíšte názov súboru a ťuknite na .

Vytvorenie nového dokumentu

Ťuknite na položku Word > Nové.
Vyhľadávanie textu v dokumente

Keď je súbor otvorený, ťuknite na navrchu obrazovky a zadajte vyhľadávacie slovo. Ak

chcete prejsť na nasledujúcu alebo na predchádzajúcu zhodu v dokumente, ťuknite na

alebo . Na rozšírené možnosti vyhľadávania prejdete ťuknutím na .
Vkladanie tabuľky, obrázka alebo inej položky do dokumentu

Keď je súbor otvorený, ťuknite na miesto, kam chcete položku pridať, potom ťuknite na

položku > > Insert a na požadovanú možnosť.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

115

background image

Zmena písma alebo formátovania

Keď je súbor otvorený, ťuknite na položku > > Domov a na požadovanú možnosť.