Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Práca s aplikáciou Excel

background image

Práca s aplikáciou Excel

Nemusíte cestovať do kancelárie na to, aby ste skontrolovali najnovšie čísla. V aplikácii Excel

môžete upravovať hárky, vytvárať nové hárky a zdieľať svoju prácu na lokalite SharePoint.
Musíte mať konto Microsoft, aby ste mohli upravovať súbory.
Úprava existujúceho dokumentu programu Excel
1.
Ťuknite na položku Excel.

2. Ťuknite na položku

Prehľadávať a nájdite súbor programu Excel, ktorý chcete upraviť.

3. Ak chcete prepnúť na kartu ďalšieho listu, ťuknite na názov listu v dolnej časti.

4. Ak chcete pridať nový hárok, ťuknite na .

Tip: Ak chcete zmeniť farbu nového listu, ťuknite na názov listu.

Program Excel ukladá vaše súbory automaticky, preto to robiť nemusíte. Svoje súbory nájdete

v službe OneDrive.

Tip: Ak si chcete pracovný zošit uložiť do telefónu, ťuknite na položku > Uložiť,

vyberte si umiestnenie súboru, ťuknite na položku , napíšte názov súboru a ťuknite

na položku .

Vytvorenie nového pracovného hárka

Ťuknite na položku Excel > Nové.
Pridanie riadka alebo stĺpca

Keď je súbor otvorený, ťuknite na hlavičku riadka alebo stĺpca a ťuknite na položku Insert.

Tip: Ak chcete riadok alebo stĺpec presunúť, ťuknite na hlavičku riadka alebo stĺpca,

podržte na nej prst a presuňte ju na novú polohu. Riadky a stĺpce môžete okrem toho

vystrihnúť, kopírovať, vymazať, odstrániť alebo skryť. Ťuknite na hlavičku a na

požadovanú možnosť.

Pridanie komentára k bunke

Keď je súbor otvorený, ťuknite na hlavičku riadka alebo stĺpca a ťuknite na položku > >

Skontrolovať > komentár, napíšte komentár a ťuknite na položku Hotovo.

Tip: Ak chcete zobraziť všetky komentáre hárka, ťuknite na položku Zobraziť

komentáre.

Použitie filtra na bunky

Keď je súbor otvorený, ťuknite na položku > > Domov > a na požadované možnosti.
Formátovanie obsahu buniek a okrajov

Ťuknite na bunku, na položku > > Domov a na požadovanú možnosť.