Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Písanie poznámok v aplikácii OneNote

background image

Písanie poznámok v aplikácii OneNote

Poznámky na papieri sa môžu ľahko stratiť. Môžete si ich preto zaznamenávať pomocou

služby OneDrive. Tak ich budete mať vždy so sebou. Poznámky môžete tiež synchronizovať

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

117

background image

so službou OneDrive a zobrazovať ich a upravovať v aplikácii OneNote v telefóne, v počítači

alebo online vo webovom prehliadači.
Na používanie aplikácie OneNote potrebujete konto Microsoft.
1. Ťuknite na položku OneNote > .

2. Napíšte poznámku.

Tip: Ak chcete napísať správu pomocou hlasu, ťuknite na nad klávesnicou. Keď vám

telefón oznámi, že je pripravený, môžete nadiktovať svoju poznámku.

3. Ak chcete naformátovať text, napríklad zmeniť písmo alebo pridať odrážky, ťuknite na ikony

na paneli nástrojov nad klávesnicou.

Tip: Ak chcete pridať prepojenie, ťuknite na > , napíšte text, ktorý sa má v prepojení

zobrazovať, a pridajte webovú adresu.

Vytvorte poznámku pomocou hlasovej asistentky Cortana

Ťuknite na tlačidlo vyhľadávania podržte na ňom prst, vyslovte príkaz Create a note

(Vytvor poznámku) a vyslovte, čo chcete, aby bolo v poznámke.
Hlasová asistentka Cortana nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch a jazykoch. Informácie

o podporovaných regiónoch a jazykoch nájdete na lokalite www.microsoft.com/mobile/

support/cortanaregions.
Pridanie prílohy k poznámke

Ak chcete pridať prílohu, ťuknite na a prejdite na požadovaný súbor.