Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Zdieľanie webovej stránky

background image

Zdieľanie webovej stránky
Ak ste našli zaujímavú webovú stránku, môžete ju poslať priateľom v e-maile alebo textovej

správe alebo ju uverejniť na sociálnych sieťach. Ak sú vaši priatelia vedľa vás, použite funkciu

NFC na zdieľanie stránky jednoduchým klepnutím telefónov o seba.
1. Ťuknite na položku Microsoft Edge a prejdite na požadovanú webovú lokalitu.

2. Ťuknite na položku > Zdieľať a vyberte požadovaný spôsob zdieľania.
Zdieľanie webovej stránky pomocou funkcie NFC

Počas prehliadania ťuknite na položku > Zdieľať > Zdieľanie dotykom (NFC) a

dotknite sa telefónu priateľa svojím telefónom.
Ak sa chcete uistiť, že funkcia Zdieľanie dotykom (NFC) je zapnutá, potiahnite prstom nadol

z hornej časti obrazovky, ťuknite na ponuku Všetky nastavenia > Zariadenia > NFC

a položku Zdieľanie dotykom prepnite na možnosť Zapnuté .
Niektoré telefóny nepodporujú funkciu NFC. Informácie o dostupnosti nájdete na stránke

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. Táto funkcia nemusí byť kompatibilná

so všetkými telefónmi, ktoré podporujú NFC.
Druhý telefón musí podporovať funkciu NFC. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej

príručke druhého telefónu.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

102