Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Efektívne využívanie údajového plánu

background image

Efektívne využívanie údajového plánu

Ak máte obavy z poplatkov za používanie údajov, váš telefón vám pomôže nájsť efektívnejšie

spôsoby používania mobilných dát a sledovať ich používanie. Dátové pripojenia môžete úplne

prerušiť.
1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Siete a bezdrôtové > Spotreba dát.

2. Ťuknite na položku nastaviť limit a vyberte požadované hodnoty.