Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Definovanie internetových pripojení

background image

Definovanie internetových pripojení

Ak poskytovateľovi sieťových služieb platíte podľa používania, možno budete chcieť zmeniť

nastavenia Wi-Fi a mobilných dát na zníženie nákladov na prenos dát. Doma môžete používať

rôzne nastavenia roamingu.

Dôležité: Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie

šifrovania znižuje riziko, že sa k vaším dátam dostanú iné osoby.

Používanie pripojenia Wi-Fi je vo všeobecnosti rýchlejšie a lacnejšie ako používanie mobilného

dátového spojenia. Ak je k dispozícii pripojenie k sieti Wi-Fi aj mobilné dátové pripojenie,

telefón bude používať pripojenie k sieti Wi-Fi.
1. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Wi-Fi podržte na

nej prst.

2. Prepnite položku Wi-Fi siete na možnosť Zapnuté .

3. Vyberte pripojenie, ktoré chcete použiť.
Používanie mobilného dátového spojenia

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky, ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Siete a bezdrôtové > Mobilná sieť a SIM a prepnite položku Dátové

pripojenie na možnosť Zapnuté .
Používanie mobilného dátového spojenia pri roamingu

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku Všetky

nastavenia > Siete a bezdrôtové > Mobilná sieť a SIM. Potom prepnite položku

Možnosti dátového roamingu na možnosť používať roaming.
Pripájanie k internetu pri roamingu, najmä ak ste v zahraničí, môže výrazne zvýšiť poplatky za

prenos dát.

Tip: Ak chcete sledovať spotrebu dát, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky

a ťuknite na položku Všetky nastavenia > Siete a bezdrôtové > Spotreba dát.