Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Zdieľanie fotografií a videí

background image

Zdieľanie fotografií a videí
Môžete rýchlo a jednoducho zdieľať svoje fotografie a videá, aby si ich mohli pozrieť vaši

priatelia a rodina.
1. Nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.

2. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku Fotografie a prejdite na požadovanú

fotografiu alebo video.

3. Ťuknite na fotografiu alebo video a na položku , vyberte spôsob zdieľania a postupujte

podľa pokynov.

Tip: Ak chcete naraz zdieľať viacero fotografií alebo videí, ťuknite na položku , vyberte

požadované fotografie alebo videá a potom ťuknite na položku .

Nie všetky služby zdieľania podporujú všetky formáty súborov alebo videí zaznamenaných vo

vysokej kvalite.