Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Fotografovanie

background image

Fotografovanie
Snímajte ostré a energické fotografie – zachyťte najlepšie momenty do svojho fotoalbumu.

1. Klepnite na položku Fotoaparát.

Tip: Ak má telefón tlačidlo fotoaparátu a chcete rýchlo zapnúť fotoaparát, keď je telefón

zablokovaný, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo fotoaparátu.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

87

background image

Tip: Ak chcete fotoaparát otvoriť pomocou hlasovej asistentky Cortana, ťuknite na

tlačidlo vyhľadávania , ťuknite na položku , vyslovte príkaz Open camera

a postupujte podľa pokynov. Hlasová asistentka Cortana nie je k dispozícii vo všetkých

regiónoch a jazykoch. Informácie o podporovaných regiónoch a jazykoch nájdete na

lokalite www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

2. Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, posuňte prstami od seba alebo k sebe.

Niektoré telefóny nepodporujú funkciu priblíženia a oddialenia fotoaparátu. Informácie

o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Tip: Ak chcete zobraziť nastavenia, keď držíte telefón na šírku, potiahnite položku

doľava. Nastavenie môžete zmeniť posunutím prsta nahor alebo nadol na ovládači. Ak

chcete zatvoriť nastavenie, presuňte položku doprava.

3. Ak chcete fotoaparát zaostriť na konkrétny objekt, ťuknite na objekt na obrazovke. Niektoré

telefóny nepodporujú funkciu zaostrenia fotoaparátu. Informácie o dostupnosti nájdete na

stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Tip: Ak má telefón tlačidlo fotoaparátu, zaostrite jeho stlačením dopoly a podržaním.

Ak chcete fotografovať, úplne stlačte tlačidlo fotoaparátu.

4. Ak chcete zhotoviť fotografiu, ťuknite na položku .
Ak chcete zobraziť fotografiu, ktoré ste práve zhotovili, ťuknite na okrúhlu miniatúru v rohu

obrazovky. Fotografia sa uloží do aplikácie Fotografie.

Tip: Ak chcete vidieť obrazovku čo najlepšie, nezakrývajte snímač osvetlenia. Niektoré

telefóny nepodporujú funkciu snímača osvetlenia. Informácie o dostupnosti nájdete na

stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní

ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní nezakrývajte blesk.