Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Snímanie bezstratových fotografií

background image

Snímanie bezstratových fotografií
Môže snímať bezstratové fotografie typu Digital Negative (DNG), ktoré majú lepšie možnosti

dodatočnej úpravy.
Niektoré telefóny nepodporujú formát Digital Negative (DNG). Informácie o dostupnosti

nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
1. Ťuknite na položky Fotoaparát > > Nastavenia.

2. Ťuknite na položku Veľkosť obrázka snímaného hlavným fotoaparátom a režim JPG +

DNG.

3. Po nasnímaní fotografie sa uložia dva súbory: fotografia JPG s nižším rozlíšením, ktorá je

optimalizovaná na zdieľanie, a bezstratová fotografia DNG.
Fotografia DNG sa uloží do položky Z fotoaparátu.
Po prenose fotografií DNG do počítača ich môžete prehľadávať a prezerať tak, že stiahnete a

nainštalujete Adobe DNG Codec zo stránky www.adobe.com/support/downloads/

detail.jsp?ftpID=5495.
Fotografie DNG môžete upravovať v každom programe na úpravu fotografií, ktorý úplne

podporuje štandard DNG.