Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Pridajte svojim fotografiám špeciálne efekty

background image

Pridajte svojim fotografiám špeciálne efekty
Posuňte úpravu fotografií na novú úroveň – svoje obľúbené fotografie doplňte o skvelé

špeciálne efekty pomocou aplikácie Lumia Creative Studio.
Ak si chcete stiahnuť aplikáciu Lumia Creative Studio alebo overiť, či máte jej najnovšiu verziu,

prejdite na adresu www.microsoft.com. Aplikácia Lumia Creative Studio nemusí byť

k dispozícii vo všetkých modeloch telefónov.
Zmena kompozície fotografií
Ťuknite na Lumia Creative Studio a na fotografiu, ktorú chcete upraviť. Ťuknite na a

vyberte nový pomer strán, prípadne otočte fotografiu.
Použitie filtra

Ťuknite na ponuku Lumia Creative Studio a na fotografiu, ktorú chcete upraviť. Ťuknite

na položku a vyberte požadovaný filter.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

93

background image

Zlepšenie fotografie

Ťuknite na ponuku Lumia Creative Studio a na fotografiu, ktorú chcete upraviť. Ťuknite

na položku , vyberte typ zlepšenia a jazdcom upravte úroveň zlepšenia.
Rozostrenie časti fotografie

Ťuknite na ponuku Lumia Creative Studio a na fotografiu, ktorú chcete upraviť. Ťuknite

na položku > rozmazať pozadie. Môžete si vybrať oblasť, ktorú chcete rozostriť, a upravte

mieru rozostrenia.
Pridanie farby vašej fotografii

Ťuknite na ponuku Lumia Creative Studio a na fotografiu, ktorú chcete upraviť. Ťuknite

na položku > zvýraznenie farby. Vyberte si farbu z palety farieb a použite ju na fotografii.

Po dokončení ťuknite na položku .
Uloženie upravenej fotografie

Ťuknite na ponuku Lumia Creative Studio a na fotografiu, ktorú chcete upraviť. Ťuknite

na položku > Uložiť.

Tip: Ak sa chcete vrátiť k pôvodnej fotografii, ťuknite na položku > vrátiť na

originál.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

94