Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Prečítanie správy

background image

Prečítanie správy
Na domovskej obrazovke uvidíte, keď vám príde nová správa.
Správy medzi vami a konkrétnym kontaktom môžete zobraziť v rámci jednej

konverzácie.Konverzácia môže obsahovať textové a multimediálne správy.

1. Ťuknite na položku Správy.

2. Ak si chcete prečítať správu, ťuknite na konverzáciu.

Tip: Ak chcete ostatným ľuďom zabrániť, aby náhodou videli upozornenia na vaše

správy na obrazovke uzamknutia, potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a

ťuknite na položku Všetky nastavenia > Prispôsobenie > Obrazovka

uzamknutia > Vyberte aplikáciu, ktorej podrobný stav sa má zobrazovať > nič.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

78

background image

Ak nemôžete otvoriť multimediálnu správu, skontrolujte nasledovné:
• Vaše mobilné služby podporujú multimediálne správy.
• Vaše dátové pripojenie je zapnuté.Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky,

ťuknite na položku Všetky nastavenia > Siete a bezdrôtové > Mobilná sieť

a SIM a prepnite položku Dátové pripojenie na možnosť Zapnuté .

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie

správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb

účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých

jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej

správe.
Uloženie prílohy

Ťuknite na prílohu, napríklad fotografiu, a potom ťuknite na položku .
Odstránenie konverzácie

Ťuknite na položku Správy > , vyberte konverzáciu, ktorú chcete vymazať, a ťuknite na

položku .
Vymažte jednu správu v konverzácii

Ťuknite na konverzáciu, ťuknite na správu, ktorú chcete vymazať, a podržte na nej prst. Potom

ťuknite na položku vymazať.
Vymazanie všetkých správ v telefóne

Ťuknite na položku Správy > > > Vybrať všetky > .