Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Poslanie správy

background image

Poslanie správy
Vďaka textovým a multimediálnym správam sa môžete rýchlo skontaktovať s priateľmi

a rodinou.
1. Ťuknite na položku Správy > .
Ak začnete písať správu a pred jej odoslaním prepnete na inú aplikáciu, v písaní správy môžete

pokračovať neskôr. V aplikácii Správy ťuknite na koncept, v ktorom chcete pokračovať.
2. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, ťuknite na položku alebo začnite písať

meno. Môžete zadať aj telefónne číslo.

3. Ťuknite na pole správy a napíšte text správy.

Tip: Ak chcete pridať emotikon, ťuknite na položku .

4. Ak chcete pridať prílohu, napríklad fotografiu, ťuknite na položku a vyberte typ prílohy

a požadovanú prílohu.

5. Správu odošlete ťuknutím na položku .

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

77

background image

Ak nemôžete odoslať multimediálnu správu, skontrolujte nasledovné:

Vaše mobilné služby podporujú multimediálne správy.

Vaše dátové pripojenie je zapnuté. Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky,

ťuknite na položku Všetky nastavenia > Siete a bezdrôtové > Mobilná sieť

a SIM a prepnite položku Dátové pripojenie na možnosť Zapnuté .

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné zariadenia. Zobrazenie

správ sa v rôznych zariadeniach môže líšiť.
Poslanie správy ďalej

Ťuknite na položku Správy. Ťuknite na konverzáciu, ťuknite na správu, ktorú chcete

presmerovať, a ťuknite na položku preposlať.
Pred poslaním správy ďalej môžete upraviť existujúci text alebo pridať či odstrániť prílohy.
Preposielanie viacerých správ

Ťuknite na položku Správy. Ťuknite na konverzáciu a > vybrať správy, ťuknite na

zaškrtávacie políčka, ktoré sa zobrazia vedľa správ a ťuknutím na položku správy prepošlite.