Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Odpovedanie na správu

background image

Odpovedanie na správu
Nenechajte svojich priateľov čakať – odpovedzte im na správu obratom.
1. Ťuknite na položku Správy.

2. Ťuknite na konverzáciu, ktorá obsahuje požadovanú správu.

Tip: Ak máte telefón s dvoma SIM kartami, môžete vybrať SIM kartu, ktorá sa má použiť

na odoslanie správy. Ťuknite na položku Send on: a vyberte požadovanú SIM kartu.

Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM karty. Informácie o dostupnosti nájdete na

stránke www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Ťuknite na pole správy a napíšte text správy.

4. Ťuknite na položku .
Poslanie správy ďalej

Ťuknite na konverzáciu, ťuknite na správu, ktorú chcete presmerovať, a ťuknite na položku

preposlať.
Pred poslaním správy ďalej môžete upraviť existujúci text alebo pridať či odstrániť prílohy.