Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Odoslanie správy skupine

background image

Odoslanie správy skupine
Ak často potrebujete odosielať správu rovnakej skupine ľudí, môžete si v aplikácii Ľudia

vytvoriť skupinu. Takto môžete všetkým jej členom naraz poslať len jednu správu alebo e-

mail.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

79

background image

1. Ťuknite na položky Ľudia > SKUPINY.

2. Ťuknite na skupinu a položky Správa alebo E-mail.

3. Napíšte a pošlite správu.

Tip: Ak chcete vytvoriť skupinu, v časti SKUPINY ťuknite na položku .