Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Vytvorenie konta sociálnych médií

background image

Vytvorenie konta sociálnych médií
Nastavte si kontá v službách sociálnych sietí.
Ťuknite na aplikáciu sociálnej siete, do ktorej sa chcete prihlásiť, napríklad Facebook, a

postupujte podľa zobrazených pokynov.
Ak chcete stiahnuť ďalšie aplikácie sociálnych sietí, ťuknite na položku Obchod.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

76

background image

Tip: Po prihlásení do konta sa kontakty v konte automaticky importujú. Ak chcete vybrať

kontá, ktoré sa majú zobraziť v zozname kontaktov, na domovskej obrazovke ťuknite

na položku Ľudia > > Nastavenia > filtrovať zoznam kontaktov.