Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Vyhľadanie kontaktu

background image

Vyhľadanie kontaktu
Ak sa potrebujete rýchlo spojiť s priateľom, nemusíte prechádzať všetkými svojimi kontaktmi.

Môžete využiť vyhľadávanie alebo prejsť na písmeno alebo znak v zozname kontaktov Ak

chcete uskutočniť hovor alebo odoslať správu požadovanému kontaktu, môžete tiež použiť

hlasový príkaz.
1. Ťuknite na položky Ľudia > KONTAKTY.

2. Ťuknite na položku Hľadanie a začnite písať meno. Zoznam sa bude počas písania filtrovať.

Tip: Pripnite si najdôležitejšie kontakty alebo skupiny kontaktov na domovskú

obrazovku. Ťuknite na kontakt a podržte. Potom ťuknite na položku Pripnúť na

obrazovku Štart.

Rýchly prechod na písmeno alebo znak v zozname kontaktov

Ťuknite na ktorékoľvek písmeno v zozname kontaktov na ľavej strane a v nasledujúcej ponuke

ťuknite na prvé písmeno alebo znak požadovaného mena.
Na uskutočnenie hovoru a posielanie správy využite Cortanu.

V ľubovoľnom zobrazení ťuknite na tlačidlo vyhľadávania a podržte na ňom prst. Potom

vyslovte príkaz Call alebo Text a meno kontaktu.